• Рейтинг:
  • Модел:
    ново
  • На разположение:
    1 бр.

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА

Формуляр за връщане и замяна

 

№ на поръчка:………………………………………………………………………….

Име и фамилия:……………………………………………………………………….

Тел. номер:………………………………………………………………………………

 

За ЗАМЯНА молим попълнете тук:

*преди да попълните формуляр за замяна, молим свържете се с нас,

за да уточним наличността на желания за замяна продукт.

 

Желая да заменя следния/те продукт/и…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Причина:………………………………………………………………………………………………………..

Да бъде заменен за……………………………………………………………………………………...

Адрес за доставка:………………………………………………………………………………………..

 

За ВРЪЩАНЕ на поръчка и възстановяване на сума молим попълнете тук:

Желая да върна следния/те продукт/и……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Моля да бъде въстановена сумата от ………………….лева, по банкова сметка

IBAN………………………………………………………………………………………………………………..

при банка……………………………………………………………………………………………………….

Титуляр…………………………………………………………………………………………………………..

 

След като получим пратката ще се свържем с вас!

Срокът за възстановяване на сума по върната пратка е 14 работни дни!

 

 

Дата:………………                                                         Подпис /клиент/:……………………….